Õpetajad

Pilvi Blankin Jones/ maali ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: pilvisalmin@gmail.com

Anu Kalm/ joonistamise, graafika ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: anuanukalm@gmail.com

Riina Raheltsik/ kunstiajaloo, maali ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: info@tallinnakunstikool.ee (kirja teemareale palume märkida: Riina Raheltsik)

Aimar Kristerson/ maali, joonistamise ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: info@tallinnakunstikool.ee

Lilian Mosolainen/ maali, joonistamise ja kompositsiooni õpetaja
kontakt:
mosolainen@gmail.com

Kai Kuusing/ joonistamise, graafika ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: kai.kuusing@gmail.com

Leena Kuutma/ vormiõpetuse ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: leena@tallinnakunstikool.ee

Urmas Orgusaar/ maali ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: info@tallinnakunstikool.ee

Jekaterina Kultajeva/ vormiõpetuse, joonistamise ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: jekaterina.k@gmail.com

Aino Saan/ vormiõpetuse ja keraamika õpetaja
kontakt: aino.saan@mail.ee

Kadriann Soosaar/ kunstiajaloo ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: skadri.ann@mail.ee

Irene Jürna/ joonistamise ja kompositsiooni õpetaja
kontakt: irenejyrna@hot.ee

Katrin Tukmann/ maali, kompositsiooni ja joonistamise õpetaja
kontakt: esimene.lumi@gmail.com

Georgi Kotter/ vormiõpetuse õpetaja
kontakt: info@tallinnakunstikool.ee

Aigi Orav / vormiõpetuse õpetaja
kontakt: info@tallinnakunstikool.ee